Föreläsning:

Corona, influensa och förkylning

                        – sjukdom och immunitet

Tid: 1-3 x 40 min
Målgrupp: Alla intresserade. Särskilt beslustfattare, chefer och personal för särskilda boenden, skolor, eventverksamhet, affärer, kollektivtrafik och andra ställen många människor kommer samman.
Boka med ett mail till h.branden@outlook.com

Beskrivning

Hur corona-, influensa- och förkylningsvirus kan ge luftvägsinfektioner, och hur virusen och kroppens försvar tillsammans ger olika symptom och skador. Hur vi får immunitet, och varför den inte blir heltäckande. (Nöämligen därför att virusen finns i många versioner, och många av dem kan förändra sig – mutera – snabbt.) Hur vaccinationer fungerar, och kan stärka immuniteten. Varför nya influensa- och coronavirus ger intryck av att bli allt beskedligare för varje år som gått efter uppdykandet. (Spoiler: Inte så mycket för att virusen blir beskerdligare som för att de flesta med tiden får tillräcklig immunitet för att undvika allvarlig sjukdom.)

Frågorna är många, och jag har föreläst om dem för elever, lärare, företagsledningar och föreningar. Naturligtvis anpassar jag mig efter era förkunskaper.


Boken bakom föreläsningen

Under coronapandemin skrev jag en populärvetenskaplig bok om samspelet mellan coronaviruset och vårt immunförsvar, och hur det förklarade de flesta aspekter som diskuterats om sjukdomen och pandemin. den innehåller också en jämförelse mellan corona, influensa- och förkylningsvirus, både vad gäller hur olika symptom uppkommer, och varför det fungerar lite olika dem emellan med immunitet.

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood