Föreläsningar: Den skapande och kreativa hjärnan

Modern hjärnforskning har mycket spännande att säga om berättande, karaktärers drivkrafter och kreativa processer. Jag kommer gärna och föreläser på utvecklingsdagar, skrivarkurser och gamer-events – någon timme, en halvdag eller en hel dag. Naturligtvis med plats för bikupor och diskussioner om vad kunskaperna kan betyda i det egna skapandet eller för den egna arbetsplatsen.

Beslutsfattande och motivation: Ska man modellera fram ett trovärdigt agerande hos sina karaktärer hjälper det att förstå vad som händer inne i människans hjärna när vi fattar beslut, och när vi får eller förlorar motivation för olika saker. Jag berättar därför hur förnuftsmässiga och känslomässiga, medvetna och omedvetna, snabba och långsamma processer lindar sig om varandra i våra hjärnor när vi fattar beslut, och får eller förlorar motivation för något.

Berättarteknikens neurobiologi: Varför den mänskliga hjärnan reagerar som den gör på dramaturgisk struktur, på de “magiska” antalen tre och sju och på att känslor gestaltas genom sina kroppsliga uttryck. Varför “less is more” i beskrivningar och varför man bör kasta in en vädjan till luktsinnet, om man vill få med läsarens känslor.

Stimulans utvecklar hjärnan: Vi hör dagligen att kultur och motion stimulerar och tränar vår hjärna, och mycket tyder på att samma sak gäller för datorspelandet. En genomgång av den senaste forskningen i frågan, som i vart fall i skrivande stund stöder tanken att datorspelande är precis lika nyttigt för hjärnan som musicerande.

Den kreativa hjärnan: Vad kreativitet är, hur vi idag tror det går till när nya idéer dyker upp, och var hjärnan blir aktiv när konstnärer övergår till kreativt skapande. Frågan om det finns en koppling mellan kreativitet och galenskap. Vad vi vet om förutsättningen för kreativitet, och vad det kan betyda för att skapa och bevara kreativa miljöer.

För spelutvecklare, skribenter, kreatörer och andra med skapande arbetsuppgifter.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Har skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningar för lärare och lika många andra föreläsningar för olika publiker. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Röster om Henrik

– Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Henrik har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt. Han har mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter och man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet

 

– När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

– Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband för oss lekmän så att vi kände att vi förstod. En effekt av Henrik föreläsning är vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer kunde tro innan. /Joachim Morath, VD Feelgood