Föreläsningar:

Förstå oss själva genom hjärnan

Genom en rad nya metoder och tvärvetenskapliga samarbeten förändras snabbt vår förståelse för hur hjärnan fungerar och formas i mötet med erfarenheter, miljö och kultur: Hur vi fattar beslut, blir motiverade, känner tillit, blir förälskade, får gåshud av musik, utvecklar vår sexualitet, formar minnen, utvecklar vår moral. Om detta gav jag våren 2020 ut boken Själens biologi och vår fria vilja, och jag erbjuder nu föreläsningar om dess olika teman.

Inspiration och professionell utveckling:

Tillit, motivation och beslutsfattande

Målgrupp: Personal- och ledningsgrupper, lärare, säljare och andra som i sitt arbete behöver interagera med och förstå människor.
Tid: 2x40 min.  (45 min för "Tillit + motivation", eller "Beslutsfattande".)
Beskrivning: Vad sker i hjärnan när vi känner tillit, blir motiverade och fattar beslut? Hur kan den kunskapen hjälpa oss fungera bättre i arbetsgrupper och i möten med medarbetare, kunder, samarbetspartners, klienter och elever? Den moderna hjärnforskningens fascinerande lärdomar på ett vederhäftigt men begripligt språk.
Läs mer om föreläsningen här!
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av stoffet finns i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Aktuell fördjupning:

Kön och sexualitet

Målgrupp: Lärare, alla intresserade.
Tid: 1-2×40 min.
Innehåll: Är kön och sexuell läggning biologiskt programerat, socialt inlärt eller fritt valt? Under fosterutvecklingen sker biologiska könspräglingar av olika delar av hjärna, genitalier och andra kroppsdelar, som helt naturligt kan gå åt olika håll och bli olika starka på olika ställen. Varför ens genitalier inte behöver förutsäga vilka könsattribut man blir attraherad, eller vad man upplever sig ha för kön. Hur det kommer sig att alla försök att socialisera barn till en viss könsidentitet misslyckas.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration:

Tre falska dikotomier

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min.
Beskrivning: Den moderna hjärnforskningen öppnar svindlande möjligheter att förstå hur vi själva fungerar, men tre falska kulturella föreställningar står ivägen för detta: tankarna på motsättningar mellan kropp och själ, förnuft och känsla samt arv och miljö. Här förklaras hur det vi brukar kalla själsliga funktioner utförs av vår materiella kropp, utan att det på något sätt förminskar deras värde. Att vi behöver våra känslor för att kunna fatta förnuftiga beslut. Och hur arv och miljö slingrar sig runt varandra för att göra var och en av oss till just den unika individ vi är.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Bygger på min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration

Åtrå, förälskelse och kärlek

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min
Innehåll:
Vad som händer på cellers och molekylers nivå när vi får starka känslor för varandra - känner åtrå, förälskelse och djup ömhet.  Varför har evolutionen gett oss dessa känslor?  Är förälskelse över huvud taget ett nedärvt biologiskt program, eller en kulturell konstruktion? Är människan monogam eller polygam av naturen? Varför blir vi svartsjuka? Och vad avgör hur människor väljer partner?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Inspiration och professionell fördjupning:

Berättandets neurobiologi

Tid: 1 - 2 x 40 min
Målgrupp: Författare, journalister, kommunikatörer, lärare,
Beskrivning: Den moderna forskningen om känslornas neurbiologi kastar ljus över en rad klassiska retoriska och berättartekniska knep: Varför vi reagerar på dramaturgisk struktur och på att känslor gestaltas istället för att anges. Vad som är så speciellt med talet tre. Varför man bör använda fler sinnen än synen, och hur det kommer sig att just lukten väcker så starka känslor. Vad som skapar förtroende för en berättare/talare.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av föreläsningen bygger på stoff i min Populärvetenskapens poetik och retorik

Inspiration och professionell utveckling:

Den ständigt utvecklande hjärnan

Målgrupp: Personal, arbetsledare, beslutsfattare i vård och omsorg. Alla som en dag kommer bli äldre.
Tid: 1-2x40 min
Innehåll: Människans hjärna formas ständigt av de intryck vi möter, den omformas, utvecklas och lär sig. Nervceller nybildas, skickar nya utskott och bildar nya kopplingar. Inte bara när unga människors hjärnor tränas av musicerande, fysisk aktivitet och datorspel. Utan också då dansande stärker äldres minne, förbättrar tankeförmågan och  motverkar demens. Ja, man har till och med sett att regelbundet dansande bromsar Parkinsons sjukdom. Och att musiklyssnande hjälper återhämtningen efter en stroke.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om detta handlar ett kapitel i min bok Själens biologi och vår fria vilja.

Föereläsningar:

Andra teman ur "Själens biologi"

Jag kan naturligtvis också föreläsa om andra teman ur min bok Själens biologi och vår fria vilja. Till exempel de som beskrivs nedan. Har ni andra önskemål ställer jag självklart också upp.
Målgrupp: Alla intresserade. Biologilärare. (Nivån anpassas efter publikens förkunskaper)
Boka: Maila för att beställa en föreläsning!

Varifrån kommer moralen? Är moral något vi föds med, något vi fostras till eller något vi väljer? Om människans sociala hjärna. Inlevelseförmåga, "macchiavellisk intelligens" och altruism. Teorin om ömsesidig altruism, och hur den testats i spel som "Fångarnas dilemma". Spegelneuron och neurobiologiska mekanismer bakom empati. Konformism. Medfödda moraliska intuitioner och kulturella variationer. Samarbete och altruism. (1-2x40 min)

Tänkande, kreativitet och galenskap: Hur det går till när vi tänker är en av de mest spännande frågor forskarvärlden arbetar med idag. Här berättar jag hur komplexa operationer hjärnans nervceller kan utföra genom sättet de är hopkopplade med tusentals andra celler. Om nervceller som representerar Bart Simpson, Sidneys operahus eller komplexa samband och instruktioner. Begreppsbildningens neurobiologi i relation till Platons grottliknelse. Möjligheten att nya tankar uppkommer då nervceller möts och kopplas ihop i nya kombinationer. Medvetet och omedvetet, intuitivt, tänkande. Vad kreativitet är, och var den sitter. Om det finns en koppling mellan kreativitet och galenskap. (1-2x40 min)

Barndomstrauman märker hjärnans gener: Spännande ny forskning om hur händelser i miljön kan programmera om våra gener, och därmed påverka hur de ska användas för lång tid framåt. (Kallat epigenetik.) Hur trauman och andra upplevelser i barndomen därigenom kan påverka hjärnan livet genom. Så att råtthonor som blivit väl ompysslade av sina mödrar själva pysslar om sina ungar, och blir kräsnare inför uppvaktande råtthanar. Och hur sådan inmärkning kan hjälpa till att förklara varför alkoholberoende kan bestå efter årtionden av nyktert liv. (1-2x40 min)

Kan man lita på minnet? Hur det går till på cellers och molekylers nivå går till när vi minns och lär oss något. Skillnaden mellan arbetsminne, korttidsminne och långtidsminne, och hur det ena kan omvandlas till det andra. Hur varje steg då vi blir medvetna om en händelse och lagrar den i minnet rymmer möjligheter att förändra och förvränga, och att somliga minnen därför innehåller allvarliga fel. Vad vår kunskap om minnets mekanismer har att säga om lärande. (1-2x40 min)

Min viktigaste bok:

Själens biologi och vår fria vilja

Om vad som sker i hjärnan när vi tänker och minns, blir kreativa, förälskade och entusiastiska, när vi formar vårt kön och får vårt sinne för musik. Modern neurobiologi och psykologi lär oss i rasande takt förstå allt mer av biologin bakom olika själsliga egenskaper. Gamla motsatspar som arv/miljö, förnuft/känsla och kropp/själ visar sig vara falska dikotomier. Men frågan om människans fria vilja tycks bestå.  Läs mer och beställ boken här.

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood