Föreläsningar:

Genteknikens svåra frågor

Den moderna gentekniken reser en rad svåra etiska och samhälleliga frågor. Hur vi hanterar dem avgör hur framtidens samhälle kommer att se ut. Om dessa ämnen har jag föreläst länge, men de blir bara mer och mer aktuella.

Aktuell fördjupning:

Välja och designa barn

Målgrupp: Alla intresserade.
Tid: 1-2×40 min.
Innehåll: Vi har i årtionden kunnat analysera gener i foster och embryon för att välja bort sådana med oönskade gener. Och för några år sedan föddes det första barn där man med genteknik förändrat hela barnets gener. I framtiden skulle teknikerna kunna förenas: Man går till “skaffa barn-kliniken”, gör konstgjorda befrukningar, sekvensbestämmer arvsmassan hos de embryon som bildas, väljer ut ett embryo med önskvärd genuppsättning och lägger till sådana genvarianter man tycker saknas. Vill vi ha det så? Hur ska teknikerna användas?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Om dessa frågor skrev jag tidigt i Genteknik, kloning och stamceller.

Aktuell fördjupning:

Vem ska få se dina gener?

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-2x40 min.
Beskrivning: De svåra frågorna om genetisk integritet. Genanalyser och sekvensbestämningar av hela din arvsmassa kan hjälpa att förebygga sjukdomar och välja rätt behandling eller medicin. Men vem ska få se dina gener? Försäkringsbolag? Arbetsgivare? Polis? Kommer de att bli en handelsvara på samma sätt som dina surfvanor? Kanske lagras de redan av de företag som analyserar nyfiknas gener?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bok bakom föreläsningen: Många av frågorna diskuteras i min bok Genteknik, kloning och stamceller. s

Aktuell fördjupning:

Blanda människa och djur?

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 40 min.
Beskrivning: Vi drar vanligen en strikt etisk gräns mellan människa och djur, men flera moderna biologiska tekniker luddar nu till den gränsen. Forskare provar redan idag att föra in sådana mänskliga gener i djur, som misstänks bidra till unikt mänskliga egenskaper. De moderna kloningsteknikerna kan göra det möjligt att föra in en cellkärna från människa i en "urkärnad" äggcell från en annan art. Och i laboratorier kan vi blanda tidiga embryoceller från olika arter och få ett djur som är en mosaik av olika arters celler. Frågan är därför: exakt vad är det som gör oss till människor.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bloggpost på temat: Om detta har jag skrivit utförligare på annat ställe på min hemsida.

Aktuell fördjupning:

Genmodifiering

Målgrupp: Alla intresserade
Tid: 1-3x40 min.
Beskrivning: Genmodifierade bakterier som tillverkar medicin, mögelsvampar som bildar miljövänligt tvättmedel och enzymer för laktosfri mjölk. Växter som tål bekämpningsmedel, dödar insekter och klarar torka. Snabbväxande lax och genmodifierade grisar som kan ge reservdelsorgan. Är genmodifierad mat farlig att äta? Hotar GMO ekosystemen? Försvårar de småskaligt jordbruk, eller är de chansen att klara klimatförändringar? Och: Vem har gett oss rätten att ändra andra varelsers gener?
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Bok bakom föreläsningen: Många av frågorna diskuteras i min bok Genteknik, kloning och stamceller. s

Det betydelsefullaste jag skrivit

Genteknik, kloning och stamceller

I början av 2000-talet skrev jag boken Genteknik, kloning och stamceller, som fortfarande sammanfattar mycket av det viktigaste i fältet  och de frågor tekniken reser. (Boken kan laddas ner via länken ovan). Den gavs ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, och spreds i klassuppsättningar till en stor andel av landets skolor, varifrån det berättas att den använts flitigt, och att den fick stor betydelse för att ge de då aktiva lärarna en sammanhängande bild av frågorna.

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood