Föreläsning: Kommunikationens neurobiologi

I årtusenden har skrivande och talande människor känt till och traderat ett antal yrkesknep – som att spänna en dramaturgisk båge genom en berättelse, eller slå in sin argumentation i retorikens disposition. Men först med den moderna neurovetenskapens framsteg har vi börjat förstå varför dessa yrkesknep fungerar. Hur de utnyttjar sättet våra nervcellerna är sammanvirade hjärnan. Beroende på om ni vill att jag ska komma en timme, hålla ett dubbelpass eller en halvdag kommer jag ta upp några av dessa saker, flera av dem eller allt:

Dramaturgins neurobiologi: Varför en berättelse vinner på en dramaturgisk struktur. Hur olika inslag i en berättelse i rätt ordning, kan slå på en serie emotionella reaktioner, delvis samma som i en förälskelse, som skapar spänniong och klimax.

Varför gestaltning? Varför känslor vinner på att gestaltas istället för att anges. Varför Sapfos berömda fragment 31 berör oss så. Hur det hänger samman med att vår hjärna upptäcker och upplever känslor genom deras kroppsliga uttryck.

Beskrivandets konst: Varför “less is more” när man beskriver. Varför det är något särskilt med talen tre och sju. Och varför en beskrivning där man använder många sinnen väcker mer känslor än beskrivningar som bara utnyttjar syn. Förklaringar som tar oss med på utflykter in i medvetandets, minnets och sinnesintryckens neurobiologi.

Motivationens och tillitens neurobiologi: Hur motivation och tillit uppkommer inne i våra hjärnor, och vad det har att säga om klassiska knep i talekonst och marknadsföring.

För skribenter, kommunikatörer och marknadsförare.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Har skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningar för lärare och lika många andra föreläsningar för olika publiker. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Röster om Henrik

– Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Henrik har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt. Han har mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter och man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet

 

– När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

– Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband för oss lekmän så att vi kände att vi förstod. En effekt av Henrik föreläsning är vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer kunde tro innan. /Joachim Morath, VD Feelgood