Föreläsningar:

Om skrivandet

Jag har hela livet arbetat med att skriva förklarande texter om vetenskap. Här delar jag med mig av erfarenheter och tankar om skrivandet, som också finns i min bok Populärvetenskapens poetik och retorik.

Inspiration och professionell utveckling:

Att skriva populärvetenskap (för forskare)

1-5x40 min.
Målgrupp: Forskare och forskarstudenter.
Beskrivning: Mina erfarenheter och tankar om att skriva populärvetenskap. Ord och facktermer, rytm, förklarandets och förenklandets konst, struktur och disposition, lärdomar från retorik och poetik. Handgreppen för att skriva en kortare populärvetenskaplig text.
Möjligt tillägg: En skrivuppgift för kursdeltagare, där deras alster sedan kommenteras konstruktivt.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Populärvetenskapens poetik och retorik.

Inspiration och professionell utveckling:

Att värdera och skriva om vetenskap (för journalister)

Tid: 1-5x40 min.
Målgrupp: Journalister.
Beskrivning: Vetenskapens process och handgrepp för att värdera vetenskapliga utsagors tillförlitlighet. Mina erfarenheter och tankar om att skriva populärvetenskap: Förklarandets konst. Att förenkla lagom mycket. Facktermer. De dolda fällorna i några traditionella journalistiska handgrepp - konflikt, dramaturgi och att "skriva för Nisse i Hökarängen".
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom föreläsningen: Populärvetenskapens poetik och retorik.

Inspiration och professionell fördjupning:

Berättandets neurobiologi

Tid: 1 - 2 x 40 min
Målgrupp: Författare, journalister, kommunikatörer, lärare,
Beskrivning: Den moderna forskningen om känslornas neurbiologi kastar ljus över en rad klassiska retoriska och berättartekniska knep: Varför vi reagerar på dramaturgisk struktur och på att känslor gestaltas istället för att anges. Vad som är så speciellt med talet tre. Varför man bör använda fler sinnen än synen, och hur det kommer sig att just lukten väcker så starka känslor. Vad som skapar förtroende för en berättare/talare.
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av föreläsningen bygger på stoff i min Populärvetenskapens poetik och retorik

Min förra bok

Populärvetenskapens poetik och retorik

Mina tankar om att skriva populärt om vetenskap, och hur de står sig mot klassisk poetik och retorik. Om ord, rytm, olika textelement och komposition. Om kreativitet, flow och varför man skriver, Och hur det rent praktiskt går till när jag arbetar med en text.   Läs mer och beställ boken här.

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood