Föreläsningar:

Sjukdomar och immunitet

Under de senaste årtiondena har vi förstått allt mer av vad som sker på cellers och molekylers nivå vid olika sjukdomar, och då vi försvarar oss mot dem. Mycket som tidigare bara varit hotfullt har därmed blivit begripligt.

Aktuell fördjupning:

Föreläsning: Corona, influensa och immunitet

Målgrupp: Alla intresserade.
Tid: 1-3x40 min.
Beskrivning: Hur gör corona-, influensa- och förkylningsvirus oss sjuka? Hur bekämpas de av immunförsvaret och varför gör det oss immuna? Hur fungerar vacciner? Varför finns virusen  i många olika varianter, och varför blir vår immunitet sällan fullständig? Frågorna är många, och jag har föreläst om dem för elever, lärare, företagsledningar och föreningar. Naturligtvis anpassar jag mig efter era förkunskaper.
Läs mer om föreläsningen här!
Boka: Maila för att beställa föreläsningen!
Boken bakom: Mycket av stoffet finns i min bok Immunförsvaret och viruset. Att förstå coronapandemin

Biologilärarfortbildning:

Sjukdomars uppkomst

Vad händer på cellers och molekylers nivå i kroppen vid olika sjukdomar? Ni väljer som från ett smörgåsbord vilka jag ska prata om.

Infektioner och försvar: Genom att beskriva en handfull infektioner tecknas en helhetsbild av kroppens försvar. Vi tittar på infekterat sår, urinvägsinfektion, pest, kolera, herpes, influensa och snäckfeber och går möter därmed fagocyter, komplement, inflammation, antikroppar, B-celler, T-mördarceller och T-hjälparceller. (2-3x40 min)

AIDS: Hur HIV ger upphov till AIDS. Hur bromsmediciner fungerar. Varför det är så svårt att skapa fungerande vacciner. (1x40 min)

Allergier: Vad som sker vid klassisk allergi och sk metall/kemikalieallergi. Vad man kan och inte kan bli allergisk mot. Vad man vet och inte vet om deras orsaker. (1-2 x40 min)

Cancer: Hur våra celler styr sin celldelning, och hur olika mutationer kan leda till att cellerna förlorar kontrollen över denna. hur andra mutationer kan få celler att släppa och metastasera. En arketypisk väg till cancer, och den komplexa verkligheten. (1–2x40 min)

Hjärtinfarkt och slaganfall beror varken på kalk- eller fettklumpar, utan på inflammationer i blodådrors väggar. Men vad orsakar dem? (1x40 min)

Antibiotikaresistens: Storskaligt sekvensbestämmande har visat visar hur resistens uppkommer, utvecklas och sprids. (1x40 min)

Corona, influensa och immunitet: Hur luftvägsvirus orsakar sjukdom, varför vi inte blir helt immuna mot dem och vad det betyder för vaccinationer. (1-3x40 min)

Boka: Maila för att beställa en föreläsning/ett kurspass!

Boken mina vänner tjatade sig till:

Immunförsvaret och viruset – att förstå coronapandemin

Immunförsvaret och virusetatt förstå coronapandemin.  En populärvetenskaplig bok om hur SARS-cov2 och immunförsvaret tillsammans orsakar skada, lidande och död vid covid-19. Om vi kan räkna med att bli immuna, hur vacciner utvecklas, vad flockimmunitet är, och mycket annat. (Celanders, januari 2021) Läs mer och beställ boken här

 

 

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood