Föreläsning:

Tillit, motivation och beslut

Tid: 2-3 x 40 min (1 x 45 min om antingen “Tillit+ motivation” eller “Beslutsfattande”)
Målgrupp: Personalgrupper, ledningsgrupper,  HR, säljare, lärare, kommunikatörer, och alla som yrkesmässigt behöver samarbeta och förstå varför andra människor agerar som de gör.
Boka med ett mail till h.branden@outlook.com

Beskrivning

En föreläsning om vad som händer inne i våra hjärnor när vi känner tillit till andra, blir motiverade och fattar beslut. Kunskap som inte bara hjälper oss förstå oss själva, utan också vad som händer i våra möten med kollegor, samarbetspartners, kunder, elever och klienter. Och därmed hur professionella möten kan bli lyckosammare och organisationer fungera bättre.

Föreläsningen grundar sig i modern neurobiologisk forskning, och riktar sig till dem som på ett lättfattligt språk vill veta vilka lärdomar som finns att dra från det verkliga forskningsläget – utan överförenklade modeller. Nivån är anpassad för icke naturvetare, och föreläsningen vandrar fram och tillbaka mellan biologiska forskningsresultat och deras innebörd i konkreta professionella situationer.

Innehåll i detalj:

Tillit: Samarbete, altruism och tillitens evolutionsbiologi. Oxytocinets roll för tillit. Faktorer som avgör om man känner tillit för människan mitt emot. Vad det innebär för tillit i organisationer och möten.

Motivation: Vad motivation är och varför alla djur utvecklat system för sådan. Dopaminets och serotoninets roll för motivation, och deras samverkan med endorfiner och belöning. Hur stress, utmattning, droger och psykisk ohälsa påverkar systemet. Andra faktorer som påverkar motivationen och deras betydelse för organisationer och professionella möten.

Beslut: Hur emotionella och förnuftsmässiga processer är djupt sammanvävda när vi fattar beslut. Att somliga av dessa är medvetna, andra omedvetna. Att somliga förnuftsmässiga processer är snabba och intuitiva, andra långsamma och systematiska. Att detta är tre separata dimensioner för processerna vid beslutsfattande. Hur denna kunskap kan hjälpa oss förstå varför andra fattar de beslut de gör, och hjälpa oss undvika tappa bort betydelsefulla faktorer vid egna viktiga beslut.


 

Boken bakom föreläsningen

Mycket av innehållet i föreläsningen baserar sig på några avsnitt i en bok jag gav ut 2020 om modern hjärnforskning, Själens biologi och vår fria vilja. Den diskuterar stora frågor om kropp/själ, förnuft/känsla och arv/miljö med hjälp av en rad konkreta berättelser om vad som händer i hjärnan när vi exempelvis får gåshud av musik, blir förälskade, kommer ihåg något, fattar ett beslut eller känner att något är rätt eller fel. Läs mer och köp boken här!

 

 

 

Jag som föreläser heter Henrik Brändén, är fil lic och vetenskapsskribent. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på högskola och gymnasium, och har hållit hundratals föreläsningar för olika professioner: ledare, analytiker, lärare, mfl. Läs mer om mig här.

Röster om Henrik:

- Henrik föreläste på vår enhetsdag om tillit, motivation och beslut. Han är en engagerad & inlyssnande föreläsare, och vi hade verkligen nytta av hans kunskap. Under de fortsatta diskussionerna om hur vi bättre skulle kunna stötta varandra i vårt arbete gick vi gång på gång tillbaka till hans powerpointbilder. /Åsa Olsson, Analysavdelningen, Socialstyrelsen.

 

- Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Han har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt och mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter. Man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet.

 

- När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

- Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband om corona och immunförsvar så att vi lekmän kände att vi förstod.  Efter Henriks föreläsning var vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer hade kunnat tro!  /Joachim Morath, VD Feelgood