Jag delar med mig!

Jag tycker det är roligt om folk vill läsa texter jag skrivit och och använda material jag gjort. Så länge uppdragsgivare och förlag inte har något emot saken, delar jag därför gärna med mig:

Genteknikens svåra frågor

Ett kluster av texter om etiska och samhälleliga frågor som gentekniken reser. Och om genetikens mörka historia. Skrevs ursprungligen för Gentekniknämnden, som dock fick ändrade planer. Därför publicerade jag det här. Mycket välbesökt! Läs här!

Mitt skrivande om covid-19

Under covid 19-pandemin skrev jag mycket i sociala emdier och en del annorstädes om viruset, immunförsvaret och pandemin. Jag har samlat detta skrivande här!

Tio frågor om kloning

En fortfarande aktuell text om kloning. Som jag ursprungligen skrev för Forskning.nu, och som sedan copypejstats till massor av andra ställen. Läs här!

Få kroppen att laga sig själv

Om stamcellsforskning och regernativ medicin. En översiktlig helhetsbild av området, och presentationer av några av landets ledande forskare i fältet, som fått anslag från min uppdragsgivare AFA Försäkring. (Heder åt denna, som inte hade gett något till Macchiarini, och därmed besparade mig svåra yrkesetiska dilemman!.) Ladda ner här!

Genteknik, kloning och stamceller

En bredvidläsningsbok jag skrev för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, som börjar få ett antal år på nacken, men där det allra mesta fortfarande håller. Med tillägget att Crispr/cas9-tekniken gjort att mycket av det som där pekas ut som möjliga saker i framtiden börjar komma inom räckhåll. Ladda ner boken här!

Rollspel och värderingsövningar

Rollspel och värderingsövningar om de svåra frågor gentekniken reser. Värderingsövningar skapade när jag turnerade runt till olika science centers och mötte högstadieelever. Rollspelet utarbetat i samarbete med Nobelmuseum. Bägge kan laddas ned härifrån!

Molekylärbiologins historia

En liten skrift om hur den moderna molekylärbiologin växte fram och utvecklats:  Ämnets rötter i genetik, biokemi och strukturkemi, samt fysikernas svårfångade roll vid dess uppkomst. De upptäckter som åstadkom ett nytt paradigm. En snabbskiss av de huvudsakliga utvecklingslinjerna därefter. (2008) Ladda ner här!

Från delar till helheter

En presentation av den nya bild av arvsmassan och de levande organismerna som växt fram från genomprojekten: Våra uppsättningar proteiner, gener och DNA-molekyler. Skillnader mellan individer, arter och kungadömen. Lärdomar för evolutionen. Skriven för gymnasielärare och specielintresserade elever.  (2008) Ladda ner här!

Bioinformatik – kortkurs och elevövningar

En kortkurs i bioinformatik och elevövningar i bioinformatik, som har åtskilliga år på nacken, men fortfarande hösten 2019 då och då användes av lärare, och som jag därför låter ligga kvar. Fastän det var länge sedan jag stämde av och uppdaterade.

Rapporter

Få kroppen att laga sig själv. En presentation av stamcellsforskningens läge, och elva svenska forskningsprojekt kring stamceller och regenerativ medicin. (AFA Försäkring 2011). Ladda ner rapporten här!

Genteknikens utveckling:  För gentekniknämnden bevakade jag mellan 2007 och 2010 genteknikens utveckling undantaget växtgenteknik, och skrev tillsammans med nämndens kanslichef en årlig rapport till regering och allmänhet. Mitt ansvar var allt som inte handlade om jordbruk. Ladda ner rapporterna från åren 2010, 2009, 2008 och 2007, eller hämta dem på Gentekniknämndens hemsida (här).

Stem Cells Update 2011: En populärvetenskaplig rapport från en vetenskaplig konferens om stamcellsforskningens fronter arrangerad av Vetenskapsrådet i Uppsala i oktober 2011.

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Populärvetenskaplig rapport från ”Culture and Brain Health”-initiativets andra vetenskapliga möte på Säröhus 24 september 2009.

Fetma – arv, miljö och samhälle: Rapport från Gentekniknämndens populärvetenskapliga konferensen  i Riksdagshuset i oktober 2008.