Kortkurs i bioinformatik

DNA-sekvenser, proteinstrukturer, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, data om olika proteiners och geners funktion. Allt läggs nu ut i stora databaser, tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Möjliga att analysera med redskap, som är enklare att använda än vanliga ordbehandlingsprogram

Kan du lite om biologi, och vill prova på att surfa in i bioinformatikens värld? Följ länkarna nedan! Instruktionerna som då kommer är begripliga även för den som har liten vana vid datorer.

Faktadatabaser

Läroböcker on line, sammanfattningar av hela den vetenskapliga litteraturen, databaser om alla mänskliga geners funktion. Finns här!

Proteinstrukturer

Hämta tredimensionella strukturer av proteiner, vrida och rotera på dem, titta på bindningsställen i detalj, välja mellan  rymduppfyllande,  schematiska eller atomskelett-bilder …  Gör det här!

Analysera sekvenser

Hämta sekvenser av proteiner och gener, leta efter membranankare, söka efter konserverade domäner, hitta andra proteiner/gener med liknande sekvens … Klicka här!

Bygga släktträd

Jämför sekvenser hos närbesläktade proteiner eller gener, och låt datorerna bygga släktträd och gissa var dessa har sin rot. Starta här!

Surfa i människans genom

Surfa in i vårt eget genom, studera hur gener och repetitiva sekvenser ligger utspridda. Leta efter olika gener som påverkar en egenskap, och vandra hela vägen till dess exakta DNA-sekvens! Surfa in här:

Databaserna

De flesta databaser och tjänster som beskrivs på dessa sidor sköts av två stora offentliga, skattefinansierade institutioner:

NCBI, National Center for Biotechnology Information. En webbplats som skapas och underhålls av amerikanska National Institute of Health, en statlig myndighet som finansierar och samordnar medicinsk forskning i USA.

EMBL-EBI, European Bioinformatics Institute. En webbplats skapad av European Molecular Biology Laboratory, som är ett alleuropeiskt laboratorium samfinansierat av flertalet rika europeiska länder.

Kortkurs i bioinformatik: En handledning till olika webbtjänster kring bioinformatik hittar du här.

Elevövningar: Fem olika övningar i bioinformatik för gymnasieelever finns här.

Beställ min senaste bok!

Min senaste bok finns nu att beställa från Celanders förlag: Vi lär oss allt mer begripa vad som sker i hjärnan när vi tänker och minns, blir kreativa, entusiastiska och förälskade, blir ovanligt musikaliska eller våldsamma. Vilket kastar ljus över “eviga” frågor om arv och miljö, förnuft och känsla, kropp och själ. Och om människans fria vilja.

Jag föreläser för lärare!

Jag har lång erfarenhet av att föreläsa på skolor och fortbilda lärare.

Hjärnan och lärandet: Vad modern hjärnforskning om motivation, minne, och tillit kan säga om lärande. Inga överförenklade “quick fix”, men hjälp att göra informerade val. Läs mer här!

Ämnesfortbildning biologi: Om genteknikens svåra frågor, modern genforskning, biologi och kön, vad som händer i hjärnan vid förälskelse, och en rad andra spännande ämnen. Läs mer här!