Lysande om genteknik på människa

Lysande om genteknik på människa

Ska vi genmodifiera människor? Vem ska få se våra gener och DNA-sekvenser, och utvinna information ur dem? Ska vi använda moderna biotekniker för att skapa varelser mitt emellan människor och djur? Genteknik på människa reser en rad svåra etiska frågor, som under...