Föreläsning: Ledarskap med hjärna

Om man vill bygga sitt ledarskap på fakta och vetenskap istället för på myter och färger, finns mycket att hämta från modern hjärnforskning. Ber ni mig komma för en eller två timmar pratar jag gärna om beslutsfattande, motivation och tillit. På hela eller halva dagar finns det plats för mer:

Beslutsfattande: En nyckelfråga för att förstå både sitt eget och sina medarbetares agerande är vad som egentligen sker inne i våra huvuden när vi fattar beslut – stora och små, snabbt och långsamt, med maggrop eller till synes efter lång eftertanke. Jag grundar därför föreläsningen med en ordentlig genomgång om hur förnuft och känslor, det medvetna och det omedvetna, och både långsamma och snabba processer lindar sig kring varandra och samverkar i vårt beslutsfattande.

Motivation: Hur fungerar våra system för motivation? Vad kan stärka respektive förstöra den? Och vad betyder det om vi vill ha motiverade och entusiastiska medarbetare?

Tillit: Förmågan till tillit är till skillnad från motivation en rätt ny mänsklig innovation. Hur fungerar den, och vad för beteenden och faktorer stärker tilliten till en annan människa? Hur skapar man ett tillitsfullt klimat i gruppen?

x    x    x

Varför minns vi olika? Både när vi uppfattar ett skeende, präntar in det i minnet, och påminner oss om det skedda, finns naturliga mekanismer som kan förvränga det hågkomna. Betydelsefull kunskap för ledare som behöver hantera konflikter där människors bild av vad som skett skiljer sig.

Kreativitet och kreativa miljöer: Vad är egentligen kreativitet, vad kommer den sig av, och kan kunskapen om detta lära oss något om hur man skapar kreativa miljöer?

En ständigt utvecklande hjärna: Att alla människors hjärnor är livet ut formbara, och har förmåga att lära. En förmåga som stärks ju mer stimulans man får.

Boka mig!

Vill ni jag ska komma och hålla en föreläsning, kurs eller lärarfortbildning? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com.

Jag är molekylärbiolog, vetenskapsskribent och föreläsare. Skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Hållit hundratalet fortbildningsdagar för lärare och åtskilliga andra föreläsningar. Aktuell med boken Själens biologi och vår fria vilja.

Röster om Henrik

– Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Henrik har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt. Han har mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter och man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet

 

– När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

– Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband för oss lekmän så att vi kände att vi förstod. En effekt av Henrik föreläsning är vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer kunde tro innan. /Joachim Morath, VD Feelgood