Om mig

Jag är utbildad i molekylärbiologi och har forskat i immunologi. Därefter följt forskning och skrivit om genteknik/bioteknik och modern hjärnforskning.

Vetenskapsskribent: Aktuell med böckerna Immunförsvaret och viruset. Att förstå coronapandemin (2021) och Själens biologi och vår fria vilja (2020). Skrivit populärvetenskapliga konferensrapporter, programblad, broschyrer och webbsajter.

Föreläsare: Föreläser nu om coronaviruset och immunförsvaret, modern hjärnforskning och om genteknik för bland annat företagsledningar, lärarkollegier, elevgrupper mm. Genomfört mer än hundra fortbildningsdagar för lärare.

Pedagog: Undervisat på och skrivit läroböcker för högskola och gymnasium. Hållit sagostunder om bakterier och vita blodkroppar för barn på vetenskapsfestivaler och skolor/daghem. Arbetat med värderingsövningar, rollspel och vetenskapsteater.

Mitt yrkesliv

En utförligare beskrivning av mitt yrkesliv finns här!

Curriculum vitae

Ett detaljerat CV hittar ni här.

Några spännande projekt

Några spännande projekt vid sidan om skrivande och föreläsande beskriver jag här!

Fotogalleri

Lite foton på mig finns här.

“Om man inte kan göra det riktigt bra, ska man göra något annat” sade min pappa till mig rätt sent i livet. Men han måste utan att ha sagt det rakt ut övertygat mig om saken mycket tidigare än så. För när jag insåg att jag aldrig skulle bli någon särskilt skicklig forskare var det visserligen ett smärtsamt men ändå självklart beslut att söka mig en annan väg.

Problemet var bara att det yrke jag ville ha inte fanns: Efter att ha nosat på rollen stod det klart att jag inte var journalist. Jag hade kvar alldeles för mycket känslomässig förankring i forskarvärlden. Informatör var jag inte heller, för jag var alldeles för intresserad av själva innehållet i det som skulle förmedlas för att främst kunna intressera mig för strategi och form.

I engelskspråkiga länder finns ett begrepp: Science writer. En människa med relativt djupa kunskaper i ett vetenskapsområde, som livnär sig på att skriva och prata om ämnet för allmänheten. Men vad heter det på svenska?”