Mina böcker:

Oksana och Andrej. Min första skönlitterära bok. Sovjetunionen har fallit och Ukraina blivit självständigt. Oksana från en nationalistisk familj har blivit ihop med Andrej från ryssvänlig släkt. Dagen före deras bröllop möts familjerna för första gången, och upptäcker att de har varandras blod på händerna. (Celanders, maj 2021). Läs mer o och beställ boken här. 

Populärvetenskapens poetik och retorik.  Mina tankar och erfarenheter kring konsten att skriva förklarande texter för dem som läser bara av nyfikenhet. Om att välja ord, skapa rytm, bygga textelement och strukturera dem till texter som fungerar och fyller sitt syfte. (Celanders, november 2021). Läs mer o och beställ boken här. 

Immunförsvaret och virusetatt förstå coronapandemin.  En populärvetenskaplig bok om hur SARS-cov2 och immunförsvaret tillsammans orsakar skada, lidande och död vid covid-19. Om vi kan räkna med att bli immuna, hur vacciner utvecklas, vad flockimmunitet är, och mycket annat. (Celanders, januari 2021) Läs mer och beställ boken här.

Själens biologi och vår fria vilja. En populärvetenskaplig bok om hur vi förstår allt mer om hur olika själsliga egenskaper fungerar – som minne, moral, förälskelse och kreativitet. Och samtidigt gör upp med tre falska dikotomier, de om kropp kontra själ, förnuft kontra känsla och arv kontra miljö. (Celanders, april 2020)  Läs mer och beställ boken här.

Insikt Biologi 1 och 2. Ett läromedel för gymnasiet i biologi, som jag skrivit tillsammans med Lena Brynhildsen och Magnus Ehinger. Försöker förklara, inte bara korvstoppa. Och visar på frågor där vi ännu inte vet svaret!  (Natur och Kultur, del 1 2011, del 2 2012). Läs mer om böckerna här. Bläddra i och beställ dem hos förlaget.

Varför blir man sjuk? För gymnasister, lärare och andra intresserade om vad som sker på cellers och molekylers nivå vid en rad olika sjukdomar. Ger samtidigt en sammanhängande bild av kroppens försvarssystem. (Studentlitteratur, 2007). Läs mer om boken här. (Utgången från förlaget)

Genteknik, kloning och stamceller: För gymnasieelever och alla andra om vad genteknik, kloning och stamceller är, hur teknikerna går till och vilka samhälleliga och etiska frågor de reser. (Ingenjörsvetenskapsakademien 2002, Vetenskapsrådet, 2004). Läs mer om boken och ladda ner den här.

Molekylärbiologi: En genomgång av modern molekylärbiologi och genteknik för kortare högskolekurser. Har lärt många årskullar läkarstudenter grunderna i ämnet. (Studentlitteratur 1997, 2001, 2003 och 2010.) Läs mer om boken här.  (Utgången från förlaget)

Grundläggande immunologi: En lärobok för kortare högskolekurser om immunförsvaret. Har gett många läkarstudenter deras bild av ämnet. Jag skrev boken tillsammans med Jan Andersson omedelbart efter att ha lic:at i ämnet. (Studentlitteratur 1995, 1998 och 2004.) Läs mer om boken härBeställ den från förlaget.

Livets molekyler: En populärvetenskaplig bok om hur kunskap om proteiners och DNA-molekylers exakta utseende och form hjälper oss förstå hur livets grundläggande processer går till. Jag skrev boken tillsammans med min far Carl-Ivar Brändén, och den gavs ut i Forskningsrådsnämndens bokserie “Forskningens Frontlinjer”. (AWI 1992)

Jag har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker, läroböcker och ett par böcker som rör sig mitt emellan de två kategorierna. En liten bok om mina tankar om att skriva populärvetenskap. Och nu senast en roman.