Boken: Genteknik, kloning och stamceller

Gavs ut år 2002 i ett projekt vid Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien. Sakgranskades av ledande forskare i vart av de fält boken omfattar, samt i sin helhet av flera av akademiens bioteknikkommittés ledamöter. Gavs sedan ut i ny lätt reviderad upplaga av Vetenskapsrådet år 2004.

Boken börjar således få några år på nacken. Nästan ingenting har dock blivit fel, däremot har mycket hänt framför allt kring stamceller, som gör att helheten i avsnittet om dessa skulle sett mycket annorlunda ut om det skrivits nu. Och med Crispr/cas9-tekniken har mycket av det som beskrivs som framtida möjligheter kommit mycket närmare att bli verklighet. För en uppdaterad sammanställning av stamceller, rekommenderar jag att man använder den inledande översikten i denna skrift från 2011.

Ladda ner första upplagan här

Del_1_ Forandra gener
Del_2_Analysera gener
Del_3_Skaffa_friska_barn
Del_4_Stamceller_och_kloning
Del_5_Genteknik_i_forskning
Del_6_Hur_man_gor
Appendix

 

 

Beställ min senaste bok!

Min senaste bok finns nu att beställa från Celanders förlag: Vi lär oss allt mer begripa vad som sker i hjärnan när vi tänker och minns, blir kreativa, entusiastiska och förälskade, blir ovanligt musikaliska eller våldsamma. Vilket kastar ljus över “eviga” frågor om arv och miljö, förnuft och känsla, kropp och själ. Och om människans fria vilja.

Jag föreläser för lärare!

Jag har lång erfarenhet av att föreläsa på skolor och fortbilda lärare.

Hjärnan och lärandet: Vad modern hjärnforskning om motivation, minne, och tillit kan säga om lärande. Inga överförenklade “quick fix”, men hjälp att göra informerade val. Läs mer här!

Ämnesfortbildning biologi: Om genteknikens svåra frågor, modern genforskning, biologi och kön, vad som händer i hjärnan vid förälskelse, och en rad andra spännande ämnen. Läs mer här!