Boken “Grundläggande immunologi”

Henrik Brändén och Jan Andersson,
Studentlitteratur 1995, 1998 och 2004

En lärobok om immunologins grunder som bland annat används av läkarstudenter. Boken kom våren 2004 ut i en kraftigt reviderad tredje upplaga.

Boken börjar med en kort översikt av immunförsvaret, som ger en sammanhängande förståelse för hur systemets viktigaste celler och proteiner samarbetar med varandra.

Därefter tränger man djupare in i kunskapen om immunförsvarets olika celler, proteiner och gener. Varefter kommer en sammanfattande genomgång av hur immunförsvaret reagerar mot ett antal olika typer av infektioner.

I bokens sista del diskuteras hur immunförsvaret är inblandat i andra sjukdomar än infektioner: allergier, autoimmunitet, avstötning, cancer och immundefekter. Det hela avslutas med ett kapitel om immunologiska metoder.

Innehåll

Förord 11
Introduktion 13

1. Översikt av immunsystemet 15
2. Antikroppar och immunsvar 39
3. T-cellsreceptorns och antikropparnas gener 55
4. MHC 75
5. Immunsystemets celler 99
6. Aktivering av lymfocyter 129
7. Tolerans och reglering 149
8. Effektormekanismer och ospecifikt försvar 175
9. Kommunikation och samordning 203
10. Försvar mot bakterier och virus 231
11. Allergi och överkänslighet 245
12. Autoimmunitet 259
13. Transplantationsimmunologi 267
14. Tumörimmunologi 283
15. Immundefekter 291
16. Immunologiska metoder i diagnos och forskning 315

Appendix I: Grundläggande cell- och molekylärbiologi 335
Appendix II: Instuderingsfrågor 351
Appendix III: Ordlista 363
Sakregister 375

Röster om boken

“… håller innehållsmässig hög klass. Än mer beundransvärd är författarnas förmåga att klargöra även komplexa resonemang på ett begripligt sätt”
Bibliotekstjänst

“Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd. På ett pedagogiskt sätt introducerar den läsaren till immunologins värld”
Läkartidningen