Gymnasieläromedel: Insikt Biologi

Av Lena Brynhildsen, Henrik Brändén och Magnus Ehinger. Natur och Kultur. Del 1 2011, del 2 2012.

Tillsammans med två disputerade gymnasielärare, Lena Brynhildsson och Magnus Ehinger, har jag skrivit jag ett läromedel i biologi för gymnasiet. Den första delen, Insikt Biologi 1, kom från tryckpressarna under sommaren 2011. Den andra delen sommaren 2012.

Några ledstjärnor under arbetet med boken har varit:

Förståelse och insikt – inte bara kunskap. Texten är medvetet resonerande, snarare än ett staplande av fakta på varandra.

Det finns en massa spännande saker som vi inte vet! Vi hoppar därför inte över de frågor vi ännu inte vet svaret på. Vi formulerar frågorna, talar om att de inte är besvarade, och refererar ibland den diskussion som finns bland forskare om frågan.

Molekyler, celler, individer och ekosystem hänger ihop! Vi försöker därför genomgående i boken knyta ihop de olika förklaringsnivåerna med varandra: När vi diskuterar molekyler visar vi hur de påverkar individer och ekosystem, och när vi diskuterar evolution eller miljöproblem visar vi hur gener och proteiner är inblandade.