Immunförsvaret och viruset
 
– att förstå coronapandemin

En liten bok om vårt immunförsvar, coronaviruset och hur de fungerar tillsammans. Hur immunförsvaret skyddar oss från att omedelbart dödas av viruset, hur det orsakar en rad symptom och skador och varför ett immunförsvar som utvecklats för att skydda oss kan göra oss så illa. Hur det kommer sig att olika smittade drabbas olika hårt, varför man blir immun, hur vacciner fungerar och varför immunitet inte bara skyddar den som fått immuniteten, utan också hennes medmänniskor. Och varför viktiga frågor om smittspridning fortfarande är olösta.

Innehållsförteckning

Inledning
Prolog: Farsoter nu och då – en ny pandemi
 
1. Mellan levande och dött – en presentation av viruset
2. Ständigt mobiliserade gränstrupper – ospecifikt försvar
3. Känna igen fienden – antikroppar
4. Den brända jordens taktik – T-mördarceller
5. Myggbett, kliande utslag och cytokinstormar – fördröjd överkänslighet
6. En mångsidig sjukdom – covid-19s yttringar
7. Immunförsvarets dirigenter – T-hjälparceller
8. Att minnas fienden – immunitet
9. Att lura immunförsvaret – vacciner
10. Varför blir olika människor olika mycket sjuka
11. Från individ till befolkningar – epidemiologi
 
Epilog : Att veta och inte veta – sammanfattning och obesvarade frågor
Appendix: Immunförsvaret och andra sjukdomar
Ordlista
Källor
Författarens tack

 

Köp boken

Den ursprungliga upplagan är slutsåld, men boken kommer snart på print on demand. Anmäl intresse till Bokus eller Adlibris.

Röster om boken

”Kunnig. Lättförståelig. Högaktuell. Bör omedelbart översättas till en rad språk. /… / hade boken kommit redan senvintern 2020 skulle corona-diskussionerna i olika media kunnat föras på en mycket högre nivå.”
— Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria, Köpenhamn

”Förklarar hur immunförsvaret fungerar och reagerar på yttre hot på ett väldigt pedagogiskt och bildspråksrikt sätt. Man ser verkligen scenen framför sig när mördarceller kommer rusande ….”
— Jesper Sandström, Svenska Dagbladets ledarredaktion.

”Pandemin är en tid av oro och famlande försök att förstå. Virus? Antikroppar? Cytokinstormar? Så många ord och så lite kunskap. Immunförsvaret och viruset ger orden mening och riktning i berättelsen om mötet mellan virus och våra kroppar.”
— Moa Matthis, litteraturkritiker och författare