Boken “Molekylärbiologi”

Av Henrik Brändén,
Studentlitteratur 1997, 2001, 2003 och 2010

En lärobok om molekylärbiologins och genteknikens grunder, som används av läkarstudenter och på lärarutbildningar.

Boken börjar med en genomgång av molekylärbiologins grunder, från DNAs struktur och genreglering till hur de nybildade proteinerna hamnar på rätt ställe i cellen.

Därefter följer en genomgång av gentekniken – hur den går till och vilka tillämpningar den har.

Slutligen kommer ett antal  exempel på hur den moderna gentekniken kunnat kasta nytt ljus över klassiska biologiska och medicinska frågor, som cancerns uppkomst, differentiering och evolution.

Innehåll

(4e kraftigt omarbetade upplagan)

1   Livets molekyler

Översikt av molekylärbiologin
Proteiner
RNA och transkriptom
DNA och genom

2   Från gen till protein

Transkription och processning
Translation och veckning
Sortering, modifiering och nedbrytning

3   Reglering

Transkriptionsreglering hos bakterier
Transkriptionsreglering hos eukaryoter
Andra styrsystem
Från signal till respons

4   Kopiering och evolution av arvsmassor

Kopiering
Mutationer och reparation
Överkorsning och hoppande DNA
Evolution och skillnader mellan genom

5   Genteknikens grunder

Klippa, klistra och sortera
Föröka en genbit – transformation och PCR
Sekvensbestämma genom
Hitta genen för ett protein

6   Tillämpningar av genteknik

Genetiska fingeravtryck
Gentester
Genmodifiering
Genterapi

7   Genteknik i forskning

Laborativa metoder
Bioinformatik
Populationsstudier

8   Studera sjukdomar med genteknik

Bakterieinfektioner
Några virussjukdomar
Cancer
Amyloida sjukdomar

9   Studera annat med genteknik

Differentiering
Nerver, minne och humör
Genteknik och historia
Systematik, ekologi och etologi

Om boken

“… lysande läromedel. Blandningen av naturvetenskapliga hårddata och kortare utblickar mot samhälle och moral underlättar läsningen. … ett konkret språk … levande bildspråk gör att boken troligen kan läsas långt utöver sin målgrupp.”
Bibliotekstjänst