Populärvetenskapens poetik och retorik

Mina tankar och erfarenheter om konsten att skriva förklarande texter för den som läser av egen nyfikenhet. Om att välja ord, skapa rytm, bygga textelement och strukturera dem till texter som fungerar och fyller sitt syfte. Och hur jag rent konkret gör när jag skriver.

Innehållsförteckning

Förord av Elisabet Nihlfors
Förord av Jan Olov Johansson
Inledning

Ord
Välja ord
Farliga ord
Smycka med ord
Facktermer
Förtrollade namn

Rytm
Stavelsernas och satsernas rytm
Kondensera och utvidga
Stycken och kapitel

Textelement
Beskrivningar
Gestaltande
Förklaringar
Liknelser
Återgivande av tal och tankar

Struktur
Retorikens disposition
Död, hot och dramaturgi
Personcentrerat berättande
Vem berättar?
Från delar till helheter

Skrivarbetet
Varför skriva, och om vad?
Kreativitet och flow
Förbereda skrivandet
Att skriva texten
Arbetssättet

Epilog: Lära sig skriva
Författarens tack

 

Köp boken

Fråga gärna efter boken hos din fysiska bokhandel, och be dem ta in den. Hinner du inte – beställ hos Bokus eller Adlibris. Vill du ha ett signerat exemplar blir det lite dyrare – 300 kr – för det tar sådan tid att hantera och posten är inte billig för små volymer.  Swisha då med koden här invid (eller manuellt till 1230202895), och glöm inte att skriva in “Popvet”, namn och adress som meddelande.

 

Utdrag ur boken

Facktermer

Facktermer

Ett utdrag från min nya bok "Populärvetenskapens poetik och retorik", som utkommer den 15 november: "Frågan om facktermer lämnar oss som skriver om vetenskap ingen ro, och om dem finns det nästan lika många åsikter som skribenter. Vanligen sägs att facktermerna...

Releaseevent 15 nov 18.00

Träffa mig och min förläggare, och hör mig diskutera skrivande om det komplexa med Åsa Nilsonne och Tomas Lappalainen. Kom till Bergmansalen, Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm, eller surfa till https://henrikbranden.se/streaming/

Röster om boken

”… en utmärkt handledning i konsten att berätta en fantastisk historia. Läs den, läs om den och träna!”
Jan-Olov Johansson, f.d. redaktionschef, Vetenskapsradion

x x x

”Denna skrift är synnerligen läsvärd. Oavsett hur du väljer att läsa den. Det är en gränsöverskridande text skriven av en molekylärbiolog, humanist och sann folkbildare. En skrift som pedagogiskt ger läsaren möjligheten att utveckla förmågan att skriva begripligt även om komplicerade frågor. Samtidigt är den en text att njuta av i sig själv och kanske just därför kan den bidra till att förändra läsarens sätt att se på världen.”
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, fd huvudsekreterare för Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga Kommitté

x x x

“… en pärla som ingen skrivande eller läsande människa bör missa. Titelns ”poetik” och ”retorik” fångar det som gör boken är så bra. Den handlar om teknik, om hur man bygger texter, men lika mycket om subtila och konstnärliga aspekter. En bok jag tror är minst lika bra för den som vill skriva skönlitterärt; den är helt enkelt en pärla för alla som är intresserade av böcker och hur de skrivs”
Per Kornhall, författare och doktor i systematisk botanik