Boken “Sjukdomars uppkomst”

Henrik Brändén
Studentlitteratur 2007

En bok för gymnasieelever och lärare. Som förklarar vad som händer på celler och molekylers nivå vid olika sjukdomar.

Genom att läsa om en handfull bakterie-, virus- och parasitsjukdomar får den intresserade en sammanhängande bild av kroppens immunförsvar.

Därefter följer sjukdomar som beror på att något går snett i detta försvar. Samt sjukdomar med helt eller delvis andra orsaker.

Tanken är inte att boken ska vara en komplett sammanställning av alla viktiga sjukdomar, utan att den ska ge exempel på hur forskningen idag inte bara kan beskriva symptom och behandlingar, utan också ge sammanhängande förklarande berättelser om precis vad det är som händer vid de olika sjukdomarna.

Boken omfattar runt 240 sidor i litet format. Den är utgiven av Studentlitteratur.

Innehåll

Bakteriesjukdomar

1. Bakterier
2. Infekterat sår
3. Urinvägsinfektion
4. Böldpest
5. Kolera
6. Tuberkulos

Andra infektioner

7. Herpes
8. Influensa
9. Polio
10. Snäckfeber – en maskinfektion
11. Malaria – en encellig parasit

Immunförsvarets mysterier

12. Översikt av kroppens försvar
13. Immunitet och vaccination
14. HIV och AIDS
15. Allergier
16. Autoimmunitet

Andra sjukdomar

17. Ärva sjukdomar
18. Cancer
19. Hjärtinfarkt och stroke
20. KOL
21. Alzheimers sjukdom

Appendix

Tankar om sjukdomar under historien
Infektionssjukdomar och historiens huvuddrag
Människors hälsa igår, idag och i framtiden
Infektioner i Sverige och globalt

Det blev en sjukdomsbok …

“Jag var länge rätt ointresserad av medicin. Men ju mer jag undervisade och skrev om molekylärbiologi, desto tydligare förstod jag att forskningen är på väg att inte bara beskriva en rad olika sjukdomar, utan också förklara dem.

Vi vet till exempel exakt hur kolerabakterien bär sig åt för att gripa tag i tarmens insida, och orsaka diarre. Vi förstår hur olyckliga mutationer kan få en vanlig cell att tappa kontrollen över sin celldelning, släppa taget från sin vanliga omgivning, och ge cancer. Vi vet hur de förträngningar i blodådrorna som ger infarkt och stroke orsakas av inflammationer, dvs av kroppens eget immunförsvar.

Men nästan ingen av denna kunskap har trängt vidare till skolans läroböcker! Där är förträngningarna i blodkärlen fortfarande fettklumpar, och hur bakterier egentligen orsakar sjukdomar förblir samma mysterium som det var när mina föräldrar gick i skolan. Därför bestämde jag mig för att skriva en bok för lärare och gymnasieelever, och berätta lite av allt det forskarna nu vet om hur sjukdomar uppkommer.

Snart förstod jag dock att det fanns ett stort problem: I nästan alla sjukdomar är vårt immunförsvar på något sätt inblandat. För att förstå sjukdomarna måste man därför veta en del om kroppens försvar. Men detta försvar är mycket komplicerat. Hade jag börjat boken med att gå genom hela immunförsvaret skulle inte många läsare finnas kvar när jag kom fram till sjukdomarna.

Som så ofta löste sig det problemet då jag försökte förklara det för en vän som älskar naturvetenskap men läst helt andra ämnen på universitetet. Under en biltur med honom insåg jag hur jag kunde göra: Börja med att gå genom en handfull infektioner, utvalda så att jag kunde presentera en liten ny bit av immunförsvaret för varje ny bakterie, virus eller parasit.

Infektioner tar därför rätt stor plats i boken. Men på köpet får man en både lättläst och rätt komplett bild av immunförsvaret.”