Motivation, tillit och beslutsfattande

– interaktivt online-seminarium för lärarkollegier

Fortbildningshalvdag i coronatider för ert lärarlag:

  • De emotionella system som reglerar vår motivation och vår benägenhet att lita på våra medmänniskor. Hur dessa system samverkar med förnuft då vi fattar beslut. Utifrån modern neurobiologisk forskning.
  • Vad den kunskapen kan betyda för olika strategier i klassrummet, både för att stimulera begåvade och motiverade elever att spänna bågen ytterligare, och för att hjälpa elever med svag motivation att finna skäl att över huvud taget komma till lektionssalen och öppna läroboken.
  • Genomgångar varvas med bikupediskussioner som återkopplas i helgrupp om hur kunskaperna kan tillämpas i det praktiska skolarbetet. För jag ger inga överförenklade “quick fix”, utan kunskap som kan hjälpa lärare, skolledning och annan personal att göra informerade val.

Tid: 2,5 timmar
Plattform: Med Zoom kan vi smidigt växla mellan helgrupp och bikupor
De powerpoints jag visar under föreläsning/genomgång kommer deltagarna att kunna ladda ner.
Pris: 10 000 kr plus moms (så länge köpet avser ett kollegium på en skola).

Boka en fortbildning!

Vill ni att jag ska hålla fortbildningen på er skola? Skicka då ett mail till h.branden@outlook.com eller ring mig på 0767-827535. Beställ nu – nästa vecka kan det vara för sent!

Jag är forskarutbildad biolog med lång erfarenhet av fortbildning av gymnasielärare, och har just kommit ut med en ny populärvetenskaplig bok om modern hjärnforskning Själens biologi och vår fria vilja. Tidigare har jag också skrivit läroböcker för högskola och gymnasium, och en hel del populärvetenskap. Samt den brett använda bredvidläsningsboken Genteknik, kloning och stamceller.

Röster om Henrik

– Jag känner Henrik Brändén sedan 20 år. Henrik har en vacker förmåga att beskriva komplicerade vetenskapliga resultat och system på ett lättfattligt sätt. Han har mycket god förmåga att sortera fram väsentligheter och man kan vara säker på de saker som Henrik presenterar är utmärkt väl faktagranskade. /Hans Wigzell, Professor em, f.d.rektor på Karolinska Institutet

 

– När jag anlitar Henrik Brändén till fortbildningar för biologilärare kan jag vara säker på att många anmäler sig. Henrik är en mycket kunnig föreläsare som på ett levande och pedagogiskt sätt kan förklara biologins underbara värld. /Britta Pilkvist, ansvarig för fortbildningsnätverket i biologi, Jönköping

 

– Henrik är en utmärkt pedagog och klarade att förklara svåra samband för oss lekmän så att vi kände att vi förstod. En effekt av Henrik föreläsning är vi är flera som insåg hur intressant det är med immunologi, och det är inget vi ekonomer kunde tro innan. /Joachim Morath, VD Feelgood