Socialstyrelsen-och-Folkha?lsomyndighetens-svar-pa?-hemsta?llan-om-information-till-nationell-samlad-la?gesbild-2020-02-18(2)