Socialstyrelsen-och-Folkhalsomyndighetens-svar-pa-hemstallan-om-information-till-nationell-samlad-lagesbild-2020-02-18(1)