Vetenskapsskribent

Jag läser vetenskaplig litteratur och översikter, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå. Några exempel på sådant jag skrivit finns här:

Jag läser vetenskaplig litteratur och översiktsartiklar, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå för skilda målgrupper. Bland aktuella skrivuppdrag:

  • Jag skriver för Nationalencyklopedin nya ingångar om immunologi (det ämne jag en gång forskat och skrivit lärobok i.)
  • För Tandläkartidningen bevakar jag aktuell forskning i odontologi, och skriver regelbundet korta artiklar om viktiga undersökningar för tidningen.
  • För ABFs tidning Fönstret skriver jag till varje nummer om vetenskap.

Jag tar framför allt skrivuppdrag där jag får möjlighet att göra ordentlig research, och tränga in i ett område på djupet: Skriva forskningsöversikter, konferensrapporter, broschyrer eller andra skrifter. Eller bevaka ett ämnes utveckling och regelbundet rapportera viktiga framsteg.

Förfrågan: Vill ni veta om jag har tid för ett nytt sådant uppdrag, maila mig på h.branden@outlook.com.

Jag läser vetenskaplig litteratur och översikter, intervjuar forskare och skriver texter som tar forskningen på allvar, men samtidigt ska vara lätta att förstå. Några exempel på sådant jag skrivit finns här:

Mina böcker:

Jag har författat och medförfattat ett antal populärvetenskapliga böcker och läroböcker, både för högskola och gymnasium. Utgivna av Natur och Kultur (gymnasieläroböcker), Studentlitteratur (högskoleläroböcker) och AWI International resp Celanders förlag (populärvetenskap). Därtill har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin gett ut en populärvetenskaplig bredvidläasningsbok jag skrivit om genteknik, kloning och stamceller. Mer om mina böcker kan du läsa  här!

Textprover:

Vill ni se prover på min förmåga att skriva om vetenskap?

  • Under åren har jag gjort en rad texter fritt tillgängliga på denna webbsida. Ni hittar dem här!
  • Några smakprov från min bok Själens biologi och vår fria vilja finns samlade i slutet av denna sida.

Tankar om mitt skrivande

– Jag vill förklara för människor vad som sker i forskningen, hur det går till, och vad det kan betyda för samhället. Jag vet att mycket av det som sker i forskningslaboratorier går att förklara så det blir både begripligt och sakligt korrekt. När det inte går, ska man erkänna detta för läsarna.

– Den första, viktigaste och ofta svåraste delen av arbetet är att sortera materialet i en ordning, som gör det lätt för läsaren att förstå, se sammanhang och hitta. Jag försöker sedan tänka på en eller ett par människor jag känner i textens målgrupp (vän, student, släkting …), som inte ska ha några problem att förstå texten. Därefter skriver jag kompromisslöst för dem.

– Bästa sättet att lära sig ett nytt område är att läsa, skriva en sammanfattande text, och sedan låta en eller ett par forskare i området sakgranska den!

Hur jag gör

En liten kortkurs om hur jag gör för att skriva populärvetenskap finns här.