Gen-etik i skolan

Gentekniken reser en rad svåra etiska och samhälleliga frågor, som det är viktigt att skolan förbereder eleverna att ta ställning till. Jag har på olika sätt försökt hjälpa till med detta:

Diskussionsfrågor

Ett material som presenterar och ställer några av de mer brännande frågor den moderna genforskningen reser.
Genteknikens svåra frågor – diskussionsmaterial

Värderingsövningar

Två genomarbetade värderingsövningar för att få elever att diskutera de etiska frågor gentekniken reser. Jag skapade dem för högstadieelever jag mötte i projektet Unga Spekulerar.
Genteknik och människan – värderingsövning.pdf
Genmodifierade växter och djur – värderingsövning.pdf

Rollspel

Tillsammans med pedagoger på Nobelmuseet har jag arbetat fram ett rollspel om etiska frågor runt gentekniken. Rollspelet är utprovat på en rad klasser som kommit till museet, och har justerats därefter. Det kan fritt laddas ner från denna sida, eller från Nobelmuseets hemsida.

I spelet befinner man sig femton år framåt i tiden och deltagarna utgör den kommitté, som ska godta eller avvisa olika förslag om vad man ska göra med gentekniken.

Man kan som lärare välja att fokusera antingen på GMO, på välja/designa barn, på genetisk integritet eller på kloning. Eller blanda förslag från olika teman.

Deltagarna skapar med tärningsslag och lotter sin person, dess karaktär, och tilldelas en organisation med ett specifikt intresse eller en specifik ideologi, som han/hon representerar. Och får sedan under gruppmöte med organisationens övriga representanter resonera om sin karaktärs tankar om frågorna innan hela kommittén samlas för debatt och omröstning om de olika förslagen.

För nedladdning finns noggranna instruktioner och material som behövs för att skapa karaktärer, en copy/paste-bar lista med förslag (frågor) och beskrivningar av dessa, samt för läraren en sammanställning av bakgrundsfakta om de olika förslagen.

Ladda ner, använd, modifiera och förändra som ni vill! Skicka gärna ett mail och berätta om era erfarenheter.
Rollspel GenEtik.pdf

Rollspel GenEtik bilaga 1 karaktärer.pdf
Rollspel GenEtik bilaga 2 organisationer.pdf
Rollspel GenEtik bilaga 3 frågor.doc